Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan EU Official Website

Kyokushin World Union Official Website

International Membership Information Page

Polska Strona Kyokushin-kan

Informacje o Kyokushin w Polsce - onekyokushin.pl

A A A

Seminarium Karate Kyokushin-Kan - Inowrocław 2011

W dniach od 23 do 25 czerwca w Inowrocławiu odbyło się Seminarium Karate Kyokushin-Kan. Głównym instruktorem prowadzącym seminarium był shihan Masahiro Kaneko oraz shihan Kunio Ishizawa. Dodatkowo podczas zajęć była również możliwość ćwiczenia pod okiem sensei Yusuke Fujii. Pomocą w rozwiązywaniu problemów technicznych służył również sensei Toshio Matsuzaki.

Podczas seminarium była możliwość przeanalizowania wszelkich zmian, jakie zaszły w Kata, jak również przećwiczenia bunkai do tych kata, wszystko to pod okiem shihan Kaneko.

Poranne treningi ukierunkowane zostały głównie na ćwiczenia iken, treningi te prowadził shihan Ishizawa.

Kilkanaście godzin treningów zostało również poświęconych na doskonaleni form walki kumite. Te treningi prowadził sensei Yusuke Fujii.

Po każdych zajęciach była możliwość porozmawiania z zaproszonymi gości jak i również zadania pytań dotyczących zajęć, ale i nie tylko.

Całe seminarium wniosło dużo nowego do naszego karate mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mieli możliwość ponownego ćwiczenia pod okiem tak znakomitych instruktorów.